สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายจากใบแจ้งการชำระเงิน(invoice)ได้อย่างไร?

ตามกฎหมายของกรมสรรพากร  หากคุณต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย  คุณจะต้องหักภาษี ณ ​ที่จ่ายจากยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเปอร์เซ็นต์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อเครดิตเพื่อใช้ในจุดประสงค์ใด:

1) หากคุณซื้อเครดิตเพื่อใช้ลงโฆษณาเท่านั้น ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 2% เนื่องจากเป็นค่าโฆษณา

2) หากคุณซื้อเครดิตเพื่อใช้เข้าไปดูประวัติผู้สมัครงานเท่านั้นให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เนื่องจากเป็นค่าบริการ

3) หากคุณซื้อเครดิตเพื่อใช้ลงโฆษณาและดูประวัติผู้สมัครงาน ให้หักภาษี ณที่จ่าย 3% เนื่องจากเป็นค่าบริการ

ตัวอย่างเช่น:

ถ้าคุณซื้อ 10เครดิต เพื่อต้องการที่จะดูประวัติของผู้สมัครงานเท่านั้น (ถือว่าเป็นค่าบริการ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) ราคาซื้อของจำนวน 10เครดิต คือ 1,700บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่ากับ 119บาท ใบแจ้งหนี้จะแสดงราคารวมทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายคือ 1,819บาท

ถ้าคุณต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% คุณต้องหักจากยอดก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 3% ของ 1,700บาท เท่ากับ 51บาท ดังนั้นคุณจะมียอดที่หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว แต่ยังไม่บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสิ้น 1,649บาท

หลังจากนั้นคุณต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มกลับเข้ามาในยอดที่คุณได้หัก ณ ที่จ่ายแล้วคือ  1,649บาท + 119บาท = 1,768บาท จำนวนนี้คือจำนวนที่คุณต้องชำระเงินที่ธนาคาร ต่อไปนี้คุณสามารถแก้ไขจำนวนตัวเลขในใบนำฝากชำระเงินได้ด้วยตัวคุณเอง

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้เรา เพื่อที่เราจะได้ออกใบเสร็จฝใบกำกับภาษีให้คุณได้
และโปรดนำส่งสำเนาใบหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แผนกบัญชีของคุณด้วย เพื่อที่ทางแผนกบัญชีจะจัดส่งให้กับกรมสรรพากรตามกฏหมาย

กรุณาสอบถามแผนกบัญชีของคุณให้เรียบร้อยหากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ เพราะการหักภาษี ณ ที่จ่ายผิดจะทำให้ขั้นตอนการสั่งซื้อเครดิตของคุณล่าช้า

Read this in English

Back to the main list

Featured Jobs

NES MEP and English Teachers

4 hours ago

฿30,000+ /month

Bangkok


Filipino MEP Teachers for Bangkok

4 hours ago

฿20,000+ /month

Bangkok


NES Online English Teachers

12 hours ago

฿400+ /hour

Bangkok


English Conversation Teachers

2 days, 6 hours ago

฿35,000+ /month

Bangkok


Male NES ESL Teachers for Saudi Arabia

2 days, 23 hours ago

฿80,000+ /month

Various locations


Head Librarian (Beijing)

3 days, 7 hours ago

฿80,000+ /month

Various locations


TEFL Courses & Training

Get off to a good start...

Take your course
in Thailand!

Training Directory

Featured Teachers

 • Mikko


  MBA

  Finn, 36 years old. Currently living in Finland

 • Dr. Nay Myo


  Phd

  Myanmarese, 31 years old. Currently living in Myanmar

 • Peter


  BSc

  Indian, 28 years old. Currently living in Thailand

 • Wanchu


  BSc

  Indian, 30 years old. Currently living in Thailand

 • CHIHWEI


  MA

  Chinese, 32 years old. Currently living in Taiwan

 • Dalveen


  Diploma

  South African, 57 years old. Currently living in Thailand

 • Amy


  BA

  American, 23 years old. Currently living in Thailand

 • laura


  Diploma

  Kenyan, 36 years old. Currently living in Kenya

 • Antony


  BA

  British, 45 years old. Currently living in Thailand

 • Matthew


  Certificate

  Canadian, 56 years old. Currently living in Thailand

Sponsors

The Hot Spot


Contributions welcome

Contributions welcome

If you like visiting ajarn.com and reading the content, why not get involved yourself and keep us up to date?


Renting an apartment?

Renting an apartment?

Before you go pounding the streets, check out our guide and know what to look out for.


Teacher mistakes

Teacher mistakes

What are the most common mistakes that teachers make when they are about to embark on a teaching career in Thailand? We've got them all covered.


Will I find work in Thailand?

Will I find work in Thailand?

It's one of the most common questions we get e-mailed to us. So find out exactly where you stand.


Air your views

Air your views

Got something to say on the topic of teaching, working or living in Thailand? The Ajarn Postbox is the place. Send us your letters!


The dreaded demo

The dreaded demo

Many schools ask for demo lessons before they hire. What should you the teacher be aware of?


Can you hear me OK?

Can you hear me OK?

In today's modern world, the on-line interview is becoming more and more popular. How do you prepare for it?