สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายจากใบแจ้งการชำระเงิน(invoice)ได้อย่างไร?

ตามกฎหมายของกรมสรรพากร  หากคุณต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย  คุณจะต้องหักภาษี ณ ​ที่จ่ายจากยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเปอร์เซ็นต์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อเครดิตเพื่อใช้ในจุดประสงค์ใด:

1) หากคุณซื้อเครดิตเพื่อใช้ลงโฆษณาเท่านั้น ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 2% เนื่องจากเป็นค่าโฆษณา

2) หากคุณซื้อเครดิตเพื่อใช้เข้าไปดูประวัติผู้สมัครงานเท่านั้นให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เนื่องจากเป็นค่าบริการ

3) หากคุณซื้อเครดิตเพื่อใช้ลงโฆษณาและดูประวัติผู้สมัครงาน ให้หักภาษี ณที่จ่าย 3% เนื่องจากเป็นค่าบริการ

ตัวอย่างเช่น:

ถ้าคุณซื้อ 10เครดิต เพื่อต้องการที่จะดูประวัติของผู้สมัครงานเท่านั้น (ถือว่าเป็นค่าบริการ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) ราคาซื้อของจำนวน 10เครดิต คือ 1,700บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่ากับ 119บาท ใบแจ้งหนี้จะแสดงราคารวมทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายคือ 1,819บาท

ถ้าคุณต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% คุณต้องหักจากยอดก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 3% ของ 1,700บาท เท่ากับ 51บาท ดังนั้นคุณจะมียอดที่หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว แต่ยังไม่บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสิ้น 1,649บาท

หลังจากนั้นคุณต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มกลับเข้ามาในยอดที่คุณได้หัก ณ ที่จ่ายแล้วคือ  1,649บาท + 119บาท = 1,768บาท จำนวนนี้คือจำนวนที่คุณต้องชำระเงินที่ธนาคาร ต่อไปนี้คุณสามารถแก้ไขจำนวนตัวเลขในใบนำฝากชำระเงินได้ด้วยตัวคุณเอง

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้เรา เพื่อที่เราจะได้ออกใบเสร็จฝใบกำกับภาษีให้คุณได้
และโปรดนำส่งสำเนาใบหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แผนกบัญชีของคุณด้วย เพื่อที่ทางแผนกบัญชีจะจัดส่งให้กับกรมสรรพากรตามกฏหมาย

กรุณาสอบถามแผนกบัญชีของคุณให้เรียบร้อยหากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ เพราะการหักภาษี ณ ที่จ่ายผิดจะทำให้ขั้นตอนการสั่งซื้อเครดิตของคุณล่าช้า

Read this in English

Back to the main list

Featured Jobs

NES Teacher for Evenings

2 days, 6 hours ago

฿400+ /hour

Bangkok


Primary and Secondary Positions for March

2 days, 6 hours ago

฿90,000+ /month

Bangkok


Head of Cambridge English Programme

3 days, 3 hours ago

฿90,000+ /month

Various locations


Global Perspectives & Business Studies Head

3 days, 3 hours ago

฿90,000+ /month

Various locations


Secondary Maths Teachers

3 days, 3 hours ago

฿80,000+ /month

Various locations


Secondary English Teachers

3 days, 3 hours ago

฿80,000+ /month

Various locations


TEFL Courses & Training

Get off to a good start...

Take your course
in Thailand!

Training Directory

Featured Teachers

 • John


  BA

  Australian, 55 years old. Currently living in Australia

 • leonard


  Certificate

  South African, 42 years old. Currently living in Thailand

 • Gordon


  BA

  Australian, 50 years old. Currently living in Thailand

 • Peter


  BSc

  Indian, 26 years old. Currently living in Thailand

 • Len Manuel


  BSc

  Filipino, 35 years old. Currently living in Thailand

 • Arianne Joy


  BSc

  Filipino, 35 years old. Currently living in Thailand

 • jason0816572257


  Diploma

  Canadian, 43 years old. Currently living in Thailand

 • Armida


  Diploma

  Filipino, 42 years old. Currently living in Malaysia

 • Nadine Joy


  Diploma

  Filipino, 24 years old. Currently living in Philippines

 • Stuart


  BSc

  British, 57 years old. Currently living in Indonesia

Sponsors

English Planet

To be internationally recognized as the leader in quality English language training.

Smartys

Vacancies for in-house and corporate teachers at the finest schools in Suphanburi City

BSI Broker

Brokers for ajarn health insurance and for all your Thailand insurance needs.

Siam Computer & Language

Competitive teacher packages with benefits and bonus incentives

Kajonkietsuksa School

First bilingual school in Phuket. Vacancies for kindergarten, primary and secondary teachers.

Kasintorn St Peter School

Progressive English program school near Bangkok employing NES and Filipino teachers

Inlingua Thailand

Premier language school with many branches and corporate training.

The Hot Spot


Will I find work in Thailand?

Will I find work in Thailand?

It's one of the most common questions we get e-mailed to us. So find out exactly where you stand.


Contributions welcome

Contributions welcome

If you like visiting ajarn.com and reading the content, why not get involved yourself and keep us up to date?


Air your views

Air your views

Got something to say on the topic of teaching, working or living in Thailand? The Ajarn Postbox is the place. Send us your letters!


Teacher mistakes

Teacher mistakes

What are the most common mistakes that teachers make when they are about to embark on a teaching career in Thailand? We've got them all covered.


The dreaded demo

The dreaded demo

Many schools ask for demo lessons before they hire. What should you the teacher be aware of?


Renting an apartment?

Renting an apartment?

Before you go pounding the streets, check out our guide and know what to look out for.


Can you hear me OK?

Can you hear me OK?

In today's modern world, the on-line interview is becoming more and more popular. How do you prepare for it?